Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Właścicielem Sklepu Internetowego, zwanego dalej „Sklepem” lub „Serwisem” dostępnego pod adresem www.proshooting.shoplo.com jest Pro Shooting Sp. z o.o. ul. Poznańska 46 05-850 Jawczyce, NIP 5213729414, REGON 364177357 zwany dalej „Sprzedającym”.

2. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umowy kupna - sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez klientów z serwisu.

3. Poprzez „Kupujący” należy rozumieć osobę fizyczną, która ukończyła 18 rok życia lub, która ukończyła 13 rok życia i posiada zgodę od opiekuna prawnego do zawarcia umowy, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę z sprzedającym.

4. Regulamin jest ogólnodostępny w zakładce „Regulamin” na stronie https://proshooting.shoplo.com... i każdy odwiedzający serwis ma swobodny dostęp do zapoznania się z treścią regulaminu.

5. Właściciel serwisu nie odpowiada za wadliwe działanie systemu teleinformatycznego (Internetu), które uniemożliwia lub ogranicza, użytkownikom dostęp do regulaminu.

6. Sprzedawca świadczy usługi z zakresu sprzedaży artykułów związanych ze strzelectwem sportowym, myśliwskim nie wymagających koncesji.

7. Sprzedawca prowadzi sprzedaż wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

8. Dostarczanie towaru poza granice Rzeczpospolitej Polskiej może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu zgody od sprzedawcy.

9. Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny (Internet), z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) Korzystanie z przeglądarki internetowej min. Internet Explorer 7, Mozilla Firefox 3.0 lub innej, która wyświetla w pełni sklep wraz z dostępem do regulaminu.
b) Odpowiednio skonfigurowany adres elektroniczny – poczta e-mail – do kontaktu z sprzedawcą.

10. Wszystkie podane przez sprzedającego ceny zawierają podatek VAT, są wyrażone w polskich złotych (PLN) i nie obejmują kosztów dostawy.

11. Na końcowy koszt zamówienia składa się cena produktu oraz koszt przesyłki, zależny od wybranej przez klienta formy.

12. Informacje o produktach podane w sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

13. Informacja o cenie podawana na stronie https://proshooting.shoplo.com ma charakter wiążący.

14. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych produktów do oferty sklepu, przeprowadzenia i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.

15. Produkty sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta.

16. Sprzedający dba, aby produkty opisane w sklepie posiadały pełne opisy dot. sprzedawanego przedmiotu. Kupujący ma prawo złożyć bezpłatne zapytanie do sprzedającego dotyczące produktu a także zapisów regulaminu, które zdaniem Kupującego są dla niego niezrozumiałe, z prośbą o wyjaśnienie.

17. Sprzedający dba, aby produkty widoczne w ofercie sklepu internetowego pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem Kupujący zostanie o tym poinformowany.

18. W przypadku braku zamówionego produktu w magazynie kupującemu przysługuje prawo:
a) Do częściowej jego realizacji, poprzez zmianę produktu na inny, którego cena nie przewyższa ceny produktu zamówionego;
b) Wydłużonego oczekiwania na sprowadzenie dodatkowej partii towaru i pełną realizację zamówienia;
c) Odstąpienia w całości zamówienia;

19. W przypadku sprzedaży promocyjnej lub wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

20. Rejestracja jest wymagana do dokonania zakupu poprzez sklep internetowy.

21. Aby zarejestrować się w sklepie należy przejść procedurę rejestracji oraz wprowadzić indywidualne hasło i login.

22. Właściciel serwisu zgodnie z art. 23 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przetwarza dane osobowe zarejestrowanego Klienta w celach informacyjnych, w celach reklamowych, do kontaktu z Klientem a także do wykonania zawartej z Kupującym umowy. Właściciel udostępnia wgląd do wprowadzonych danych osobowych, ich zmianę oraz zobowiązuje się nie udostępniania danych osobom trzecim bez zgody Klienta.

23. Kupujący w każdej chwili ma prawo do usunięcia konta z serwisu. Usunięcie konta z serwisu https://proshooting.shoplo.com jest równoznaczne z cofnięciem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

24. Klientów korzystających z usług sklepu internetowego obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zamówienia zawierające treści o takim charakterze nie będą realizowane.

25. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.

26. Zmiany w regulaminie zostaną przeprowadzone z powiadomieniem wszystkich zarejestrowanych użytkowników drogą mailową. Wówczas zarejestrowany użytkownik ma prawo do podjęcia decyzji o wyrejestrowaniu konta z systemu teleinformatycznego sprzedającego lub rezygnacji z dokonanego zamówienia (wówczas zostaną zwrócone wszelkie wpłaty dokonane przez kupującego) lub akceptacji zmian i kontynuowania realizacji umowy.

II. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, poprzez stronę internetową https://proshooting.shoplo.com....

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza.

3. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.

4. Zamówienia są realizowane zgodnie z kolejnością ich otrzymania do momentu wyczerpania zapasów w magazynie.

5. Kupujący zostanie poinformowany o przyjęciu jego zamówienia poprzez e-mail. W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia do realizacji zamówienia w ciągu 48 godzin nie będzie ono realizowane. Wówczas Kupującemu przysługuje prawo ponownego złożenia zamówienia na produkt.

6. Potwierdzenie złożonego przez Kupującego zamówienia, przez Sprzedającego jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży pomiędzy stronami.

7. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

8. Zamawiający posiadający adres elektroniczny - e-mail – podany przy składaniu zamówienia, będą informowani o statusie zamówienia pocztą elektroniczną.

III. DOSTAWA I ODBIÓR

1. Dostawa zamówień odbywa się ubezpieczoną przesyłką realizowaną przez firmę kurierską DHL

2. Czas dostawy produktów wynosi do 48 godz.

3. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący.

4. Koszt dostawy towaru jest uzależniony od wartości towaru i rodzaju dostawy wynosi:

Kurier DHL na terenie całej Polski
- 20 zł (przy wcześniejszej przedpłacie)
- 30 zł (przy przesyłce za pobraniem)

5. Zachęcamy Kupującego do sprawdzenia zawartości otrzymanej przesyłki za pośrednictwem usługi kurierskiej.

6. W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności Kuriera sporządzić protokół szkody zawierający opis uszkodzenia. Uszkodzony towar można wraz z fakturą sprzedaży zwrócić Kurierowi. Koszt transportu ponosi Sprzedający . W momencie otrzymania towaru przez Sprzedającego, towar zostanie wymieniony na nowy, a przesyłka zostanie ponownie wysłana na koszt Sprzedającego. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy postępować wg zasad Reklamacji i Wymiany działu V.

7. Kupujący może dokonać zakupu towaru na stronie internetowej, a następnie odebrać towar w sklepie stacjonarnym.

IV. ZWROTY

1. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 10 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 10 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy.

2. Do towaru, który podlega zwrotowi należy dołączyć dokument potwierdzający zakup produktu.

3. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Kupującemu wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 10 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

4. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć zwracany towar przed odesłaniem go do Sprzedawcy.

5. Koszty odesłania produktu ponosi Kupujący i nie podlegają one zwrotowi.

V. REKLAMACJA I WYMIANA

1. Reklamacje należy składać na adres info@proshooting.pl lub telefonicznie.

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanego towaru w Sklepie (oryginał dowodu zakupu, kopia paragonu, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, etc.)

3. Na wszystkie produkty udzielana jest gwarancja producenta.

4. Koszt przesyłki reklamowanego towaru ponosi Kupujący. Sprzedający oświadcza, że nie przyjmuje przesyłek wysyłanych na jego koszt.

5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania wadliwego towaru przez Sprzedającego.

6. W przypadku wadliwych towarów Sprzedający dokonuje ich wymiany na towar nieuszkodzony, w przypadku zgłoszenia przez Kupującego wadliwości towaru (poprzez e- mail lub telefon).

7. W przypadku, gdy wymiana towaru na wolny od wad nie jest możliwa, Sprzedający niezwłocznie dokona zwrotu pieniędzy. Należność za zwrot towaru zostaną przelane na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy lub przesłane przekazem pocztowym na adres podany przez Kupującego, w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

8. Wymiana towarów nie będzie możliwa w przypadku gdy uszkodzenia towaru będą wynikiem niewłaściwego użytkowania (użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem zakupionego produktu)

VI. PŁATNOŚĆ

1. W sklepie internetowym jest dopuszczalna płatności w następujący sposób:

a) Płatność za pobraniem (gotówka przy odbiorze) - realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po potwierdzeniu zamówienia
b) Przelew bankowy - realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po wpłynięciu należności na rachunek bankowy sprzedającego

2. Chwilą dokonania płatności uważa się moment zaksięgowania gotówki na rachunku bankowym Sprzedającego.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, których nie będzie możliwe rozstrzygnięcie poprzez działania polubowne, lub ich wynik nie będzie satysfakcjonował którąkolwiek ze stron, zostanie podane Sądowi powszechnemu, którego właściwość zostanie ustalona na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

3. Przystępując do korzystania z serwisu Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku zachowania naruszającego prawa autorskie oraz jakichkolwiek dobra osobiste i majątkowe osób trzecich.

4. Użytkownikom serwisu zabrania się kopiowania, rozpowszechniania treści serwisu oraz udostępniania serwisu w części lub w całości w celach komercyjnych.

5. Umowa sprzedaży produktów może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim.


Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów